Görme Engelliler

Hizmet Standardımız

İSTANBUL VALİLİĞİ
MALTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
NAZMİ DUHANİ İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul İlkokullar

 T.C. Kimlik numarası

1 SAAT

2

Nakil ve Geçişler İlkokullar

  1.TC Kimlik numarası
  2.Veli Dilekçesi
  3.Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar   için durumlarını gösteren belge

4 SAAT

3

Kayıt Kabul İlkokullarında Denklik ile   Kayıt

  1.TC Kimlik numarası
  2.Denklik Belgesi

4 SAAT

4

Öğrenci Belgesi İlkokullar

 Dilekçe

10 Dk.

5

Öğrenim Durum Belgesi İlkokullar

 Dilekçe

1 SAAT

6

Öğrenim Belgesi İlkokullar

 Dilekçe

4 SAAT

7

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar İlkokullar   (PYBS)

  1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname
  2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395   sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim   okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına   dair belgeler

4 SAAT

8

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlkokullarda   Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler

 Dilekçe

1 GÜN

9

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlkokullarda   Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler

  1. Dilekçe
  2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise,   öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.

30 DAKİKA

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlkokullarda   Diploma Verilmesi

  1-Sözlü başvuru veya vekaletname
  2-Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

30 DAKİKA.

11

İlkokullarda Öğrenci Yetiştirme   Kurslarından Yararlandırma

  1-Veli Dilekçesi

5 DAKİKA

12

İlkokullarda Sınıf Yükseltme

  1-Veli dilekçesi
  2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5`   inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi   ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber   öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

1 HAFTA

13

İlkokullarda Veli Tarafından Öğrenci   Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

  1-Veli itiraz dilekçesi

5 GÜN

14

Kayıt Kabul İlkokullarda Yabancı   Uyruklu Öğrenci Kayıtları

  1-Denklik belgesi
  2-Öğrencinin Türkiye`de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü`nden   alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ: Nazmi Duhani İlkokulu

İsim      : Sedrettin AKDEMİR

Unvan   : Okul Müdürü

E-posta : 729152@meb.k12.tr

Telefon : 0 216 352 05 21

Faks     : 0 216 352 70 44

Adres    : Nazmi Duhani İlkokulu
Feyzullah Mah. Süreyyapaşa Cad. No:2 Adatepe MALTEPE/İSTANBUL

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ: Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim      : Faik KAPTAN

Unvan   : İlçe Milli Eğitim Müdürü

E-posta : maltepe34@meb.gov.tr

Telefon : 0 216 417 08 76 - 366 94 32

Faks     : 0 216 417 69 59

Adres    : Yeni Kaymakamlık Binası 6. Kat

Ek bina 3. Kat 34840 Maltepe / İSTANBUL